ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОБОТИ .

Задано файл з декількох рядків:

1. Підрахувати в кожнім рядку файлу кількість рядків “int”. Додати перед кожним таким рядком рядок “unsigned”. Результат вивести в новий файл.

2. У словах кожного рядку файлу залишити тільки перші букви. Слова розділені між собою пробілами. Результат вивести в новий файл.

3. У кожнім рядку файлу після кожного максимального ланцюжка цифр вставити символи “0”. Результат зберегти в новому файлі.

4. Підрахувати в текстовому файлі, кількість слів, у яких перший і останній символи однакові. Результати підрахунку вивести у файл.

5. Підрахувати кількість слів-анаграм у рядках файлу. Слово – анаграма однаково читається з ліва на право і навпаки (тот, кабак, кок). Результат вивести в новий файл.

6. У кожнім рядку файлу змінити порядок слів на зворотній. Результат зберегти в новому файлі. Слова розділені пробілами або комою.

7. Підрахувати, скільки слів у кожнім рядку файлу починається з цифри. Слова розділені пробілами. Результати підрахунку вивести у файл.

8. Замінити в рядках файлу кожне слово, що складається тільки з цифр, розташувавши цифри в порядку зростання. Результат зберегти в новому файлі.

9. У файлі всі слова, що закінчуються буквою а, узяти в квадратні дужки. Слова розділені пробілами. Результат вивести в новий файл.

10. У новий файл скопіювати рядки заданого файлу, що містять, принаймні, два слова, що складаються з одної множини символів.

11. У кожнім рядку файлу після кожного символу '{' вставити ланцюжок /*Begin*/, а після кожного символу '}' – ланцюжок /*end*/. Результат зберегти у новому файлі.

12. У кожнім рядку файлу перед першою буквою слова, що випливає за словом “int”, вставити букву 'і'. Результат вивести в новий файл.

13. Для кожного рядку файлу визначити, чи маються в рядку слова, що є правильним записом римськими цифрами цілих чисел від 1 до 999 і, якщо маються, построчно вивести ці числа у файл у десятковій системі.

14. У кожнім рядку файлу слова, що складаються тільки з латинських букв, розташувати в порядку зростання їхніх довжин. Позиції інших слів у рядку не повинні змінитися.15. Файл містить речення, що складаються зі слів. Кінець пропозиції позначається знаком '.' (крапкою). Підрахувати для кожної пропозиції число слів, число символів у словах і загальне число символів (включаючи пробіли). Результати записати у файл.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 13

Класи у мові С++

Мета роботи: отримати вміння та практичні навички використання класів в програмах на С++


6100932517433163.html
6100962980805911.html
    PR.RU™