Недоліки Переваги

•наявність інколи суперечливих даних низькі витрати

•необхідність додаткових знань інформації оперативність отримання

•відсутність повноцінних гарантій наявність кількох джерел

Інформація, яку використовують для маркетингового дослідження повинна бути:

•високоякісною;

•вирогідною (відповідати реальним значенням стану справ)

•актуальною(свіжа інформація)

•цінною (відповідність мети, ситуації на ринку)

•повною

Певинні данні – інформація зібрана вперше

Вторинні данні – інформація зібрана раніше.

Маркетингова інформаційна система- це безперервно діюча система, призначена для збирання, оброблення, аналізу, оцінювання й розподілу інформації, яка необхідна для прийняття рішень із питань маркетингового планування, втілення у життя та контролю за виконанням маркетингових заходів.
МІС
2.Маркетингова інформаційна система


Маркетингові рішення та комунікації

Система внутрішньої звітності- містить данні з руху грошової готівки, рівень поточного збуту , обсягів витрат, стан дебіторської і кредиторської заборгованості, рахунки постачальників, тощо.

Система збору інформації- це спеціальний набір методів та прийомів, які допомагають отримуватиінформацію про події, що відбуваються на ринку.

Система маркетингових досліджень - дає змогуоперувати інформацією, отримання якої потребує проведення окремого дослідження.

Аналітична система- включає систематичний банк та банк моделей.


6095647673293415.html
6095739831577015.html
    PR.RU™