Конституційний статус Президента України.

Президент України – глава держави, що виступає від імені України. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

Президент обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років, не більше ніж на два терміни поспіль. Президентом може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх років та володіє державною мовою. Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень.

До повноважень Президента України належить:

1) забезпечення державної незалежності та національної безпеки;

2) представництво держави в міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України;

3) призначення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції відповідно до статті 156 Конституції;

4) припинення повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених статтею 90 Конституції України;

5) призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією;

6) прийняття рішення про визнання іноземних держав;

7) внесення за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України;

8) внесення подання про призначення Міністра оборони та Міністра закордонних справ;

9) призначення на посаду та звільнення з посади за згодою Верховної Ради Генерального прокурора України та Голови Служби безпеки України;

10) внесення до Верховної Ради подання про оголошення стану війни; прийняття в разі необхідності рішення про введення надзвичайного стану;

11) призначення на посади та звільнення з посад третини складу Конституційного Суду.

Президент України є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; очолює Раду національної безпеки і оборони України; має право вето щодо прийнятих Верховною Радою законів із наступним поверненнях їх на повторний розгляд; здійснює помилування.На основі та на виконання Конституції і законів України Президент видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України. Президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Повноваження Президента припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) усунення з поста в порядку імпічменту (у випадку державної зради або споєння іншого злочину);

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я (рішення щодо цього приймається Верховною Радою більшістю голосів від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України – за зверненням Верховної Ради, і медичного висновку);

4) смерті.

Питання про імпічмент ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради, після чого створюється тимчасовий комітет у складі спеціального прокурора і спеціальних слідчих. На підставі висновків комісії парламент 2/3 голосів приймає рішення про обвинувачення Президента. Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою не менше як трьома четвертими від її конституційного складу на підставі висновків Конституційного Суду щодо конституційності процедури розслідування та висновків Верховного Суду про ознаки державної зради чи інших злочинів.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 Конституції України виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.


6094075498960959.html
6094141643508299.html
    PR.RU™