З'єднання споживачів зіркою. У загальному випадку несиметричного навантаження активна потужність трифазного приймача дорівнює сумі активних потужностей окремих фаз

Потужність трифазного ланцюга, її розрахунок і вимір

Рисунок 4.7 Схема включення споживачів у трифазну систему.

У трифазних ланцюгах, так само як і в однофазних, користуються поняттями активної, реактивної і повної потужностей.

P = Pa + Pb + Pc, (201)

де

Pa = Ua Ia cos φa; Pb = Ub Ib cos φb; Pc = Uc Ic cos φc; (202)

Ua, Ub, Uc; Ia, Ib, Ic – фазні напруги і струми;

φa, φb, φc – кути здвигу фаз між напругою і струмом.

Реактивна потужність відповідно дорівнює алгебраїчній сумі реактивних потужностей окремих фаз:

Q = Qa + Qb + Qc, (203)

де

Qa = Ua Ia sin φa; Qb = Ub Ib sin φb; Qc = Uc Ic sin φc. (204)

Повна потужність окремих фаз

Sa = Ua Ia; Sb = Ub Ib; Sc = Uc Ic. (205)

Повна потужність трифазного приймача

. (206)

При симетричній системі напруг (Ua = Ub = Uc = UФ) і симетричному навантаженню (Ia = Ib = Ic = IФ; φa = φb = φc = φ) фазні потужності рівні Pa = Pb = Pc = РФ = UФ IФ cos φ; Qa = Qb = Qc = QФ = UФ IФ sin φ.

Активна потужність симетричного трифазного приймача

P = 3 РФ = 3 UФ IФ cos φ. (207)

Аналогічно виражається і реактивна потужність

Q = 3 QФ = 3 UФ IФ cos φ. (208)

Повна потужність

S = 3 SФ = 3 UФ IФ. (209)

Звідси випливає, що в трифазному ланцюзі при симетричній системі напруг і симетричному навантаженню досить вимірити потужність однієї фази і потроїти результат.


6092086982693941.html
6092126679214442.html
    PR.RU™