Розрахунок собівартості та оптової ціни крана

Розрахунок оптової ціни крана проводиться методом коригування собі­вартості аналогічної техніки (АТ). Для цього необхідно вибрати кран-аналог [4], визначити його конструктивну вагу [4] й оптову ціну (приймати за діючими цінами).

Оптова ціна крана розраховується за формулою

, (3)

де – ціна крана;

– собівартість крана;

– норматив рентабельності в частках від собівартості. За даних умов приймаємо рівним 0,30.

Собівартість крана-аналога визначимо співвідношенням із формули (3)

(4)

Оскільки ціна крана включає в себе вартість автомобільного шасі та вартість баласту, для подальших розрахунків необхідно виключити їх із величини ціни крана.

Таким чином, формула для обчислення собівартості аналогічної техніки матиме наступний вигляд

, (5)

де – вартість автомобільного шасі, грн. (приймаємо за діючими цінами);

– вартість баласту, грн. (приймаємо вартість однієї тонни баласту для автомобільних кранів на рівні 40 грн.).

На стадії ескізного проекту собівартість нової техніки визначається до­датком собівартості автомобільної бази крана (приймається без змін), собівартості баласту та собівартості обладнання наявного крана аналогічної конструкції з близькими основними показниками за формулою

, (6)

де – скоригована для розрахунку ціни нової техніки собівартість аналогіч­ної техніки;

– конструктивна маса нової техніки, т;

– конструктивна маса аналогічної техніки, т.

Коригування собівартості аналогічної техніки для розрахунку собівартості нової техніки здійснюється за формулою

, (7)

де – собівартість АТ, грн.;

– коефіцієнт зміни собівартості при переході від серійності звітного року до серійності, що відповідає одиниці приведення;

– коефіцієнт зміни собівартості при переході від серійності, що відповідає одиниці приведення, до планованої серійності випуску нової техніки в розрахунковому році;

– коефіцієнт зміни собівартості аналогічної техніки, який відповідає порядковому номерові розрахункового року.

Серійність випуску приймається залежно від типу та вантажопідйомності крана (табл. 1).Таблиця 1

Варіанти значень річного обсягу виготовлення кранів

для коригування їх собівартості

Тип крана Вантажопідйомність, т Річний обсяг випуску, шт.
АТ НТ
Будівельний до 5
автомобільний від 5 до 8
від 8 до 25

Для розрахунків потрібно прийняти, що наведені в прейскурантах ціни відповідають другому року випуску.

Значення коефіцієнтів та приймаються за інструкцією [1] або додатком 2 і 3 даних методичних указівок.

При встановленні розрахункової оптової ціни автомобільного крана до отриманого значення собівартості обладнання додається вартість баласту й автомобільної бази крана

(8)


6091772314610185.html
6091841066603126.html
    PR.RU™